Dorpsbelang OudehaskeU wilt contact met ons opnemen via een webformulier, welke een email stuurt:


Aanmelding, wijzigingen, opzegging in uw lidmaatschap kunt u ook schriftelijk via een brief doorgeven aanL

Dorpsbelang
............
....... Oudehaske


IBAN nr: NL35 RBRB 0687 7771 27

Ook incassomachtigingen kunt u hier doorgeven. Download het machtigingsformulier hieronder, vul het in en gooi het bij de penningmeester door de brievenbus.
Download: Machtigingsformulier voor incasso