Wie zijn wij?

Deze website wordt beheerd door Dorpsbelang Oudehaske.
Het bestuur van dorpsbelang in Oudehaske bestaat uit:
Voornaam     Achternaam      Functie      
Jan Walrecht Voorzitter
Esther Zachariasse Penningmeester
Tineke Talma Scretaris
Ger van 't Hoofd Vicevoorzitter
Wilna Meijer Bestuurslid
Anky Schuring Bestuurslid
                             
Ook lid worden van het bestuur van dorpsbelang Oudehaske, meld je aan !


Wat doen wij?

Dorpsbelang Oudehaske behartigt de belangen van het dorp Oude en Nijehaske en daarmee de belangen, in ruimste zin, van de bewoners van deze dorpen. Dorpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met scholen en kerken. Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp en gemeente en provincie. Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.
Door gemeentelijke en provinciale overheden wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang kan hier namens de inwoners van het dorp kritisch naar kijken, m et overheden en gemeenteraad in gesprek gaan over bijstellen van voorgenomen beleid en aanbevelingen doen.

Met de contributie proberen we lokale activiteiten te stimulieren, zoals
  • de Sinterklaas intocht
  • ondersteuning Bliid op 't wiid
  • ondersteuning de Bearch
  • AED (bij Kulturhus)

Speciale aandacht is afgelopen jaren voor MFC Kultuurhus.


Wat kost het?

De contributie is 7,50 euro per jaar.
Het bestuur vergaderd maandelijks met uitzondering van de vakantieperiode.

Hebt u vragen of klachten waarbij dorpsbelang u misschien kan helpen,
dan kunt u dit via het contact formulier aan ons kenbaar maken


Ook wijzigingen voor de ledenadministratie, zoals adres wijzigingen, bankrekening wijzigingen, kunt u via webformulier of telefonisch doorgeven.