• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Huisvesting statushouders in Oudehaske.
De voorgenomen vestiging van 6 of 12 woonunits voor statushouders in Oudehaske - zoals door de gemeente De Fryske Marren schriftelijk is gecommuniceerd aan direct omwonenden, en aan overige bewoners van het dorp gelegenheid gaf hun mening te geven tijdens een inloopavond - kent voor- en tegenstanders.
Het bestuur van Dorpsbelang Oudehaske kiest ervoor hierin geen partij te zijn, maar wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen, o.a. door contact met de gemeentelijke dorpen coördinator.


Bewoners van Oudehaske die hierover hun mening wensen te geven vragen wij direct contact te zoeken met de gemeente. Op de homepage van DeFryskeMarren.nl vindt u zowel informatie als formulieren waarmee u kunt reageren.