• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg
 
 
De commissie Onderhoud & Beheer van de vereniging heeft in de afgelopen periode, in samenwerking met de gemeente, de groenstrook tussen de voetbalvelden en tennisbanen aangepakt. De oude beplanting zorgde voor overlast door aflatend blad en in de winter voor vrij spel van de wind. De vrijwilligers van de vereniging hebben op een onderhoudsdag zelf een nieuwe laurierhaag geplant. Als dorpsbelang steunen we deze initiatieven graag en om deze redenen hebben we dan ook een bijdrage aan dit initiatief met plezier toegekend. Bedankt vrijwilligers voor jullie inzet!