• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Persbericht: Onderzoek naar situatie metaalhandel Heerenveen klaar

Uit het onderzoek naar de verhoogde metaalwaarden in het afvalwater op Ecopark de Wierde in Heerenveen komt geen eenduidige bron naar voren. Wel is het aannemelijk dat stof afkomstig van metaalhandel De Horne leidde tot de verhoogde waarden. Dit concludeert onderzoeksbureau Witteveen+Bos in haar onderzoek naar de oorzaak van de verhoogde concentraties cadmium. Dit onderzoek werd in opdracht van de provincie uitgevoerd.

Een denkbare verklaring voor de verhoogde concentraties stoffen in het afvalwater kan zijn dat het slib in de afvalwaterput niet regelmatig werd verwijderd. Deze ophoping van stoffen, die mogelijk zijn meegenomen in de bemonstering, kan daarom een vertekend beeld geven. Uit het onderzoek komt geen gevaar voor de volksgezondheid naar voren. Er is volgens Witteveen+Bos geen aanleiding voor vervolgonderzoek. Het GGD-rapport van de gemeente Heerenveen gaat nader in op de effecten voor de volksgezondheid.

Goodhousekeeping
Door het treffen van aanvullende maatregelen - waaronder verbeterde afzuiging van de metaalshredder - en goodhousekeeping, worden toekomstige stofwolkjes beperkt. Dit betekent onder andere: de opslag en verplaatsing van materialen zó regelen dat er weinig stof vrijkomt. Bijvoorbeeld door het nat houden van de materialen. Maar ook het terrein vaker schoonmaken en afvalwaterputten frequenter reinigen. De vergunning wordt aangepast om deze maatregelen exact vast te leggen. De komende periode vindt er vaker toezicht plaats door de FUMO. Daarnaast beoordeelt een externe deskundige de aanpassingen aan de luchtafzuiging van de metaalshredder.

Informatie-uitwisseling
Medio augustus ontstond onrust over mogelijke stoffen die vrijkomen bij de werkzaamheden van de Horne. Hierbij bleek dat uitwisseling van informatie tussen de verschillende overheden niet optimaal verliep. De provincie neemt het initiatief om provinciebreed tot verbetering te komen.