• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Bijgaande de digitale versie betreffende de jongstleden huis-aan-huis verspreidde flyer in oude- en Nijehaske.

Deze zal later wroden aangevuld met opmerkingen die dorpsgenoten hebben gedaan tijdens de huiskamergesprekken…