• OHaskeSlider-01.jpg
 • OHaskeSlider-05.jpg
 • OHaskeSlider-09.jpg
 • OHaskeSlider-10.jpg
 • OHaskeSlider-13.jpg
 • OHaskeSlider-15.jpg
 • OHaskeSlider-17.jpg
 • OHaskeSlider-19.jpg
 • OHaskeSlider-25.jpg
 • OHaskeSlider-28.jpg
 • OHaskeSlider-30.jpg
 • OHaskeSlider-32.jpg
 • OHaskeSlider-34.jpg

In opdracht van Liander voert A.Hak Noord-Oost b.v. aanlegwerkzaamheden uit rondom het onderstation in Oudehaske. Vanwege de toegenomen vraag naar netcapaciteit worden op het onderstation diverse kabelverbindingen aangesloten.

Deze verbindingen zullen vanuit verschillende richtingen rondom Oudehaske komen en aangesloten worden op dit onderstation. Graag geven we u hier alvast wat inzicht in.

In totaal zijn er negen kabeltracés welke in meer of mindere mate raakvlak hebben met omliggende dorpen. Op onderstaande afbeelding is de ligging van de kabeltracés ten opzichte van de omgeving weergegeven, te beginnen met de eerste twee tracés. Vanaf vandaag (maandag 27 juni 2022) wordt er met het eerste tracé gestart aan De Werf op bedrijventerrein Kanaal (rode lijn). De bedrijven en overige stakeholders welke direct te maken hebben met de werkzaamheden die hieruit voortkomen, zijn al ingelicht en op de hoogte van de werkzaamheden en maatregelen. Het tweede tracé (groene lijn) gaat medio juli van start.

Belangrijk om te weten, is dat er ten alle tijden stroomtoevoer zal zijn en bedrijven of particulieren woningen op geen enkel moment (tijdelijk) worden afgesloten van het stroom.
Graag willen wij extra benadrukken dat indien er werkzaamheden plaatsvinden waarbij direct hinder wordt verwacht voor één of meerdere omliggende bedrijven/woningen (beperkte parkeergelegenheid in de buurt, verkeersmaatregelen e.d.), onze omgevingsmanager rechtstreek in contact zal treden met dit bedrijf/de bewoners en deze hier tijdig bij betrekken.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met: Jip Frank, projectingenieur energie 06-25255545