Dorpsvisie

Vele jaren terug is de Dorpsvisie van Oudehaske officieel publiek gemaakt.

Dit gebeurde door het aanbieden van de Dorpsvisie door het dorpsbelang van Oudehaske aan B&W van Skarsterlân in de personen van Dhr Hemmes en Dhr Walrecht.
E.e.a. had plaats in café Dijkstra te Oudehaske, 's avonds om 8:00 uur.

Dhr Tigchelaar die namens Dorpsbelang de Dorpsvisie aanbood, vatte de inhoud als volgt kort samen:

"Oudehaske is op zoek naar zijn hart, dit is in de breedste zin van het woord bedoeld: in de vorm van centrale plek met openbare gebouwen en scholen; in de vorm van voorziening; als centrale plek voor verenigingen; als plek om te sporten en hier in mee te leven, en "last but not least" als sociaal hart waar mensen uit Oudehaske elkaar kunnen ontmoeten en waar de saamhorigheid wordt versterkt; wij zien dit alles tot werkelijkheid komen in de vorm van het te bouwen Multifunctioneel Centrum".

 

Deze dorpsvisie is als volgt  tot stand gekomen:

Methode:

Keukentafelgesprekken.

Werkgroep:

8 mensen, één voor iedere wijk
waarvan 2 gedelegeerden namens het Dorpsbelang

Deelnemers:

Ca 80 mensen

Selectie methode:

Oproep via de Baerch.
Per wijk aangevuld op persoonlijke benadering.

Start: 

Invullen vragenlijst door deelnemers.

Vervolg:

Discussie thema's.

Samenvatting onderwerpen:

Werkgroep van 8 mensen

Uitwerking/Einderedactie 

Secretariaat dorpsbelang i.z.m. "spinoff communicatie"

 

Alle adressen in Oudehaske/Nijehaske worden middels een flyer op de hoogte gesteld van het uitkomen van de dorpsvisie.

De volledige dorpsvisie wordt in gedrukte uitvoering verspreid onder de deelnemers en de gemeente Skarsterlân. De volledige versie is hieronder ook te downloaden.
De gedrukte versie is ook aan te vragen bij het secretariaat van het dorpsbelang.

Klik op een van onderstaande links om de volledige versie of de flyer te downloaden in pdf formaat.
(Tip: klik met de rechter muisknop om het document eerst op uw eigen computer op te slaan)

Download: Dorpsvisie Oudehaske/Nijehaske 2007

Download: Flyer dorpsvisie.