Onder het menu Notulen kunt u door de loop der jaren de notulen nalezen en printen van de gehouden jaarvergaderingen.
Elk submenu vertegenwoordigd het betreffende jaar.