Dorpsbelang Oudehaske
 
 Dorpsbelang Oudehaske heeft de hand weten te leggen op een aantal boeken 'Doe't de baarch nog yn 'e beam hong' Dit is uw kans om dit boek nog te kopen. De kosten zijn 25 euro. Bestellingen kunt u doen via ger@oudehaske.info.    Volg voor het laatste nieuws ook onze facebook pagina

Jaarvergadering 2018
De jaarvergadering voor de leden van Dorpsbelang is op 17 april 2018 in het Kulturhus in Oudehaske.
Vanaf 19:30 staat de koffie en de vergadering vangt aan om 20:00 uur.
Nog geen lid? Vul het machtigingsformulier in.


Repaircafe
Het repaircafe is eind 2017 gestopt vanwege het gebrek aan reparaties.Ontwikkelingen rotonde Joure
Dorpbelang ontving een powerpoint bestand betreffende de planning voor de rotonde Joure
Dit is door ons omgezet naar afbeeldingen
Deze kunt u zien door op de volgende link te klikken http://oudehaske.info/Fotos_rotonde.htm


Chaffeurs gezocht voor Vrijwillige Vervoersdienst Skarsterlān Vrijwillige Vervoersdienst Skarsterlān zet zich in voor het vervoer van ouderen en personen met een lichte beperking (niet rolstoelgebonden) die geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer en geen vervoersmogelijkheden hebben in de eigen omgeving (buren, familie etc) en in principe niet verder wille reizen dan 25 km vanaf woonadres. Ze zijn op zoek naar vrijwillig chauffeurs met een eigen auto.Ledenvergadering 11 april 2017
Op 11 april 2017 om 19:30 is de jaarlijkse ledenvergadering voor de leden van dorpsbelang Oudehaske. Hier zullen ook vertegenwoordigers van de gemeente zijn. De afbeelding van de uitnodiging is hier bijgesloten. Hebben jullie vragen voor de wethouder of voor het bestuur, mail ze dan vast naar dorpsbelang.oudehaske@hotmail.com, zodat er vast over nagedacht kan worden.Bestuursleden?
We zijn nog steeds op zoek naar leden die in het bestuur willen plaatsnemen. Interesse? laat het ons weten


Groen station?
De gemeente wil de dorpen ook de mogelijkheid bieden om groenstations in te richten. Een groenstation is een plek waar de inwoners hun groenafval (gras, blad en takken) kwijt kunnen. In de gemeente willen ze ca 10 groenstations. De groenstations zouden onder beheer van Plaatselijk belang vallen, de uitvoering zou door vrijwilligers worden gedaan, die toezicht houden tijdens de openingstijden. Het voordeel is mogelijk dat de compost voor de inwoners beschikbaar is, maar er is wel veel vrijwilligerswerk voor nodig. Dorpsbelang is terughoudend hierin. Op de jaarvergadering van 11 april 2017 komt dit aan de orde.Groen, plantsoen
De gemeente heeft dorpsbelang geļnformeerd dat het groen na twee controles niet voldoende is uitgevoerd. Binnenkort zal de gemeente het groen omvormen naar gras. Dit besluit is na overleg met dorpsbelang genomen. Uitzondering is de Baalder welke wel voldoende was onderhouden.


Uitbreiding Wenau.
Op 11 juli is de gemeente Heerenveen akkoord gegaan met wijziging van het bestemmingsplan i.v.m. de bouw door Wenau van een tanken park voor brandstof- en oliehoudend afval. Aanliggende dorpen zijn door Wenau geinformeerd.
Huisvesting statushouders in Oudehaske.
De voorgenomen vestiging van 6 of 12 woonunits voor statushouders in Oudehaske - zoals door de gemeente De Fryske Marren schriftelijk is gecommuniceerd aan direct omwonenden, en aan overige bewoners van het dorp gelegenheid gaf hun mening te geven tijdens een inloopavond - kent voor- en tegenstanders.
Het bestuur van Dorpsbelang Oudehaske kiest ervoor hierin geen partij te zijn, maar wel de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen, o.a. door contact met de gemeentelijke dorpen coördinator.
Bewoners van Oudehaske die hierover hun mening wensen te geven vragen wij direct contact te zoeken met de gemeente. Op de homepage van De Fryske Marren.nl vindt u zowel informatie als formulieren waarmee u kunt reageren.
Groen voorziening
De gemeente gaat op het groen bezuinigen. veel struiken worden vervangen door gras.
Inwoners kunnen binnen 4 weken na publicatie in de krant, een initiatief voor zelfbeheer (met motivatie) aangeven
Zie voor informatie op de website van de Friese Meren
In december heeft Dorpsbelang ook een brief naar de gemeente gestuurd over het bomenplan
Deze brief staat hier op onze website. Klik hier om de brief te openen.

Oudehaske (Fries: Aldehaske) is een dorp dat rond de kruising Jousterweg - Badweg ligt, in de gemeente De Friese Meren in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 1 januari 2014 behoorde Oudehaske tot de gemeente Skarsterlān. Oudehaske telt rond 2000 inwoners, en was destijds qua grootte het derde dorp van de oude gemeente Skarsterlān.

Het dorp, dat tot het ontstaan van Nijehaske gewoon Haske heette, is het oudste van de voormalige grietenij en gemeente Haskerland. Het moet al in de 13e eeuw hebben bestaan en kreeg rond 1300 een eigen kapel. Door de veenafgraving in het gebied, die al in de 16e eeuw gaande was, kon het dorp zich ontwikkelen. In de tweede helft van de 18e eeuw kwamen zogenaamde Gietersen naar het gebied en nam het aantal inwoners toe. Deze groep mensen uit de Kop van Overijssel bracht een nieuwe verveningsmethode naar Friesland, die grote waterplassen tot gevolg had. Het natuurgebied Nannewijd (Fries: Nannewiid), dat ten zuidwesten van Oudehaske ligt, is hierdoor ontstaan.