• OHaskeSlider-01.jpg
 • OHaskeSlider-05.jpg
 • OHaskeSlider-09.jpg
 • OHaskeSlider-10.jpg
 • OHaskeSlider-13.jpg
 • OHaskeSlider-15.jpg
 • OHaskeSlider-17.jpg
 • OHaskeSlider-19.jpg
 • OHaskeSlider-25.jpg
 • OHaskeSlider-28.jpg
 • OHaskeSlider-30.jpg
 • OHaskeSlider-32.jpg
 • OHaskeSlider-34.jpg

Meld je aan als vrijwilliger voor in stand houden van De Baerch
Het voorbestaan van De Baerch is al diverse keren onderwerp van gesprek geweest binnen het bestuur en deze vereniging.
Onderstaande overwegingen van de vereniging om tot het voorstel te komen om te stoppen met De Baerch.


- De voorzitter, penningmeester en de drukster willen ermee stoppen
- De huurperiode van de stncilmachine loopt af in juni 2023. De keuze om te stoppen/verlengen heeft invloed op het voortbestaan van De Baerch. Daar ook nog eens de kostprijs zeker hoger zal gaan worden net zoals de verwachting is ten aanzien van het papier.
- Daarnaast is het nog van deze tijd dat de uitgave alleen in zwart/wit wordt uitgevoerd?
- Er staat in de laatste nummers meer reclame dan feitelijk nieuws.

Gelet op bovenstaande heeft de meerderheid besloten om het contract niet te verlengen en dan te stoppen met De Baerch en de vereniging te ontbinden.

Personen die zich willen inzetten voor het voortbestaan van De Baerch kunnen zich melden voor 1 December 2022. Tevens kun je eerst ook nog de nodige info verkrijgen over wat de werkzaamheden inhouden bij onderstaande persoon:

Voorzitter Idzard Silvius, 06-30425241

 

 

 

In opdracht van Liander voert A.Hak Noord-Oost b.v. aanlegwerkzaamheden uit rondom het onderstation in Oudehaske. Vanwege de toegenomen vraag naar netcapaciteit worden op het onderstation diverse kabelverbindingen aangesloten.

Deze verbindingen zullen vanuit verschillende richtingen rondom Oudehaske komen en aangesloten worden op dit onderstation. Graag geven we u hier alvast wat inzicht in.

Heerenveen, juni 2022

In deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de aanvraag revisievergunning van Ecopark de Wierde.
Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden en na te lezen!

 

 

Op zaterdag 29 januari 2022 heeft de inloopbijeenkomst plaatsgevonden betreffende de woningbouw-ontwikkeling aan de Jousterweg 130 in Oudehaske.

Er was voldoende belangstelling.

 

Hieronder de nieuwe up-to-date tekening van de Bouwplannen gepresenteerd tijdens de bijeenkomst.

 

Oudehaske wil een verkeersveilig dorp te zijn maar dit is niet het beeld wat de dorpsbewoners hebben. Er wordt hard gereden en doordat er steeds meer verkeer en grote zware vrachtauto´s door het dorp rijden, ontstaan voor voetgangers en fietsers gevaarlijke situaties. 


Dit bleek uit de huiskamergesprekken en dorpsbijeen-komsten, ook wel bekend als ´de 8 van Oudehaske´*.
Deze gesprekken werden gehouden op initiatief van Dorpsbelang Oudehaske in samenwerking met de gemeente ‘De Fryske Marren’ 
.

 

 
 
Het hekwerk van de Molen is sinds enige tijd al vernieuwd. Het groen wordt al onderhouden maar sinds kort is het rotte houtwerk al vervangen en zal er binnenkort nieuwe verf op worden aangebracht. Ook zin om te hlepen?
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Presentatie woningbouwplan Jousterweg 130, Oudehaske

Voor het perceel aan de Jousterweg 130 in Oudehaske (op de kruising met de Hasker Utgongen) is een initiatief ontstaan voor nieuwbouw van woningen. De ligging midden in het dorp, de vervallen staat van de bestaande bebouwing en de oppervlakte van het perceel maken dit – in combinatie met de grote vraag naar woningen in verhouding tot het beperkte aanbod – tot een ideale inbreidingslocatie voor woningbouw in Oudehaske.

Eigenaar Bouwbedrijf U.Veenstra heeft hiervoor een eerste stedenbouwkundige schets opgesteld. Uit gesprekken met o.a. Dorpsbelang Oudehaske is gebleken dat er in het dorp behoefte is aan woningbouw voor senioren, doorstromers en starters. In de schets is daarom een gevarieerd aanbod van woningen opgenomen met een appartementengebouw voor senioren met 10 appartementen en daarnaast woningen voor diverse doelgroepen die naar wens levensloop bestendig uit te voeren zijn.

Bijgaande de digitale versie betreffende de jongstleden huis-aan-huis verspreidde flyer in oude- en Nijehaske.

Deze zal later worden aangevuld met opmerkingen die dorpsgenoten hebben gedaan tijdens de huiskamergesprekken…

 

 

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.