• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Komende maand starten we met de volgende fase: met het opstellen van een integraal gebiedsplan voor het Nannewiid en omgeving. We zijn blij dat we hierbij de expertise kunnen inschakelen van het advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Zij zullen dit traject begeleiden. Het doel van dit plan is het bieden van een gedragen en aantrekkelijk toekomstperspectief voor natuur en recreatie op en rondom het meer. Het opstellen van een gebiedsplan is een proces, waarin de inbreng van u als gebruikers, omwonenden en belanghebbenden onmisbaar is. Wij maken graag gebruik van uw gebiedskennis en inventariseren met u ideeën voor mogelijke ontwikkelingen. Daarom nodigen we u van harte uit om tijdens twee ontwikkelateliers met ons mee te denken en werken.

Vrijdag jl organiseerde de Stichting Nannewiid e.o. samen met Staatsbosbeheer een unieke safaritocht bij het Nannewiid. De stichting Nannewiid, een burgerinitiatief, wil een gebiedsplan rond het Nannewiid maken waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Vandaag stond in het teken van de natuur. Een uniek gezelschap bestaande uit maar liefst 4 Dorpsbelangen (Oudehaske, Haskerhorne, St Johannesga en Rottum), het Wetterskip, de gemeente De Fryske Marren, Provincie Fryslan,  Streekwurk, , Vrienden van het Nannewiid, de Marrekrite en Staatsbosbeheer trokken het bijzondere natuurgebied van het Nannewiid in. De Douwepolle is een bijzonder stukje overgebleven veengrond aan de westkant van het Nannewiid. Het gebied is omrand met sloten waardoor het normaal niet toegankelijk is. Ook Witteveen+Bos, afgelopen week gekozen als begeleidend buro voor de verkenningsfase, was al aanwezig om kennis te maken met alle partijen.

Bijgaande de digitale versie betreffende de jongstleden huis-aan-huis verspreidde flyer in oude- en Nijehaske.

Deze zal later wroden aangevuld met opmerkingen die dorpsgenoten hebben gedaan tijdens de huiskamergesprekken…

 

 

 
 
De commissie Onderhoud & Beheer van de vereniging heeft in de afgelopen periode, in samenwerking met de gemeente, de groenstrook tussen de voetbalvelden en tennisbanen aangepakt. De oude beplanting zorgde voor overlast door aflatend blad en in de winter voor vrij spel van de wind. De vrijwilligers van de vereniging hebben op een onderhoudsdag zelf een nieuwe laurierhaag geplant. Als dorpsbelang steunen we deze initiatieven graag en om deze redenen hebben we dan ook een bijdrage aan dit initiatief met plezier toegekend. Bedankt vrijwilligers voor jullie inzet!
 
 
 
Het hekwerk van de Molen is vernieuwd en sluit aan bij het dierenparkje. Dezelfde kleur een hoogte waardoor het een nettere aanblik heeft. In de loop van dit jaar zal er een informatiebord bij komen te staan en zal de molen zelf worden opgeknapt en ook het groen regelmatiger worden onderhouden. Voelt er iemand wat voor om hiermee te helpen? We horen het graag!
 
 
 
 
Eindelijk, de afspraak was er. Het was even een uitdaging om de agenda’s te combineren, maar we zijn los! Woensdagavond 22 mei is de commissie die zich gaat buigen over de besteding van de cheque van €1.000,- voor het eerst samen geweest. De ideeën zijn geanalyseerd, voorkeuren zijn gedeeld en combinaties zijn gemaakt. We hebben bedacht dat het ontzettend leuk zou zijn om meerdere doelen te combineren. Welke dit zijn houden we nog even voor ons zelf, we gaan hard aan de slag deze uit te werken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en hopen snel meer met jullie te kunnen delen!
 
 
Dorpsgenoten
 
 
Bovenstaand boek is vanaf heden niet meer verkrijgbaar.
Maar: altijd al meer van de historie van ons Dorp willen weten en nog niet in het bezit van het mooie boek: Doe`t de baarch noch yn `e beam hong
misschien kunt u hem lenen van een goede buur!

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.