• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Dorpsbelang behartigt de belangen van de inwoners van Oude- en Nijehaske.

Dorpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met scholen en kerken.

Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp en gemeente, provincie, staatsbosbeheer, waterschap en vele andere organisaties.

Door veel van deze organisaties wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang kan hier kritisch naar kijken en met deze organisaties in gesprek gaan over het bijstellen van het voorgenomen beleid en aanbevelingen doen.

Voor deze inspanningen vraag Dorpsbelang bij haar leden een contributie van €7,50 per jaar waarvan ook lokale activiteiten worden georganiseerd en investeringen worden gedaan voor de leefbaarheid in de dorpen.

Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.


 

 
 
Eindelijk, de afspraak was er. Het was even een uitdaging om de agenda’s te combineren, maar we zijn los! Woensdagavond 22 mei is de commissie die zich gaat buigen over de besteding van de cheque van €1.000,- voor het eerst samen geweest. De ideeën zijn geanalyseerd, voorkeuren zijn gedeeld en combinaties zijn gemaakt. We hebben bedacht dat het ontzettend leuk zou zijn om meerdere doelen te combineren. Welke dit zijn houden we nog even voor ons zelf, we gaan hard aan de slag deze uit te werken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en hopen snel meer met jullie te kunnen delen!
 
 
Dorpsgenoten
 
 
Altijd al meer van de historie van ons Dorp willen weten en nog niet in het bezit van het mooie boek: Doe`t de baarch noch yn `e beam hong
Dit is uw kans, maar let op: de voorraad is geslonken, er zijn er nog maar 2 te koop !!!!
U kunt nu nog het boek kopen, voor de prijs van €25,-
 
Belangstellenden kunnen mailen naar: dorpsbelang.oudehaske@hotmail.com
 
 

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.

 

 
 
Onlangs is nieuwe Abri in ons dorp opgeleverd door DFM.
De vorm is gelijk gebleven , maar de gebruikte materialen zijn duurzaam en onderhoudsarm.
Dorpsbelang is blij met de Abri, en de wijze waarop de DFM de vervanging heeft aangepakt.

Glasvezel in ons dorp en buitengebied nu echt mogelijk!

Start glasvezelcampagne DFMopGlas en Glasvezel buitenaf in dorpskernen én buitengebied

Glasvezel voor alle inwoners van onze gemeente De Fryske Marren. Met dit doel voor ogen slaat de coöperatie De Fryske Mienskip op Glas (DFMopGlas) de handen ineen met de ervaren glasvezelpartij Glasvezel buitenaf. Op 29 april gaven zij, in aanwezigheid van alle dorpsbelangen en vele enthousiaste ambassadeurs, het startschot voor de gezamenlijke glasvezelcampagne om de supersnelle internetverbinding in de dorpskernen én het buitengebied van de gemeente te realiseren. En natuurlijk was uw bestuur ook vertegenwoordigd. Zeer positief gestemd over de samenwerking en klaar voor de glasvezelcampagne verliet iedereen na afloop de zaal. Maar het netwerk van de toekomst komt niet vanzelf! Het blijft een mienskipsproject, waarbij de inzet vanuit het dorp om aan te tonen dat er ook bij ons voldoende draagvlak is, nodig is.