• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Presentatie woningbouwplan Jousterweg 130, Oudehaske

Voor het perceel aan de Jousterweg 130 in Oudehaske (op de kruising met de Hasker Utgongen) is een initiatief ontstaan voor nieuwbouw van woningen. De ligging midden in het dorp, de vervallen staat van de bestaande bebouwing en de oppervlakte van het perceel maken dit – in combinatie met de grote vraag naar woningen in verhouding tot het beperkte aanbod – tot een ideale inbreidingslocatie voor woningbouw in Oudehaske. Eigenaar Bouwbedrijf U.Veenstra heeft hiervoor een eerste stedenbouwkundige schets opgesteld. Uit gesprekken met o.a. Dorpsbelang Oudehaske is gebleken dat er in het dorp behoefte is aan woningbouw voor senioren, doorstromers en starters. In de schets is daarom een gevarieerd aanbod van woningen opgenomen met een appartementengebouw voor senioren met 10 appartementen en daarnaast woningen voor diverse doelgroepen die naar wens levensloop bestendig uit te voeren zijn. Levensloopbestendig wil zeggen dat alle benodigde voorzieningen mogelijk zijn om bewoners erin te laten wonen als hun persoonlijk levensomstandigheden veranderen bijvoorbeeld door ouderdom. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is om vooral het groene karakter van het perceel te behouden en te versterken. De gemeente De Fryske Marren heeft in beginsel ingestemd met woningbouw op deze locatie. Over de stedenbouwkundige schets hebben zij nog geen standpunt ingenomen.
 
Op 6 juli 2020 is door Bouwbedrijf U.Veenstra in samenwerking met Dorpsbelang Oudehaske een informatieavond gehouden voor de direct omwonenden van het perceel. In de bijlage treffen jullie de presentatie, inclusief de stedenbouwkundige schets die op deze avond is laten zien. De komende maanden zullen de mogelijkheden van de ontwikkeling verder worden verkend/onderzocht.

Klik op de onderstaande afbeelding voor meer informatie…

 

 

Bekijk hier de Dorpskrant De Baerch editie Juni 2020
Omdat de Dorpskrant momenteel, in verband met het virus, niet huis-aan-huis wordt verspreid kunt u het hier digitaal bekijken of eventueel downloaden en printen om het rustig te lezen vanuit de luie stoel.

Klik op de onderstaande afbeelding en ga los…

 

De afgelopen periode hebben diverse dorpsgenoten in tuinen wilde bloemen mix gezaaid. Om Oudehaske extra aantrekkelijk te maken voor bijen en vlinders. Inmiddels komen de eerste groene sprietjes en blaadjes op en is het spannend wat er opkomt. Doe mee aan de Blije Bijen Bingo en kijk wat er in jouw tuin opkomt. Als je de foto hieronder aanklikt, kun je de info over de betreffende bloem lezen en de kaart eventueel downloaden en printen.
En.....  er zitten zelfs eetbare bloemen tussen. Hoeveel rijen krijg je vol?

Laat het weten via Facebook…
http://www.facebook.com/bijenbloem.oudehaske.1

Krijg je de hele kaart vol? Dan krijg je natuurlijk een eervolle titel en… een pot honing!
Had je al een tuin vol wilde bloemen of een andere mix ingezaaid.
Leuk, doe ook mee en laat zien welke soorten bij jou het goed doen.

 

Bekijk hier de Dorpskrant De Baerch editie Mei 2020
Omdat de Dorpskrant momenteel, in verband met het virus, niet huis-aan-huis wordt verspreid kunt u het hier digitaal bekijken of eventueel downloaden en printen om het rustig te lezen vanuit de luie stoel.

Klik op de onderstaande afbeelding en ga los…

 

 

Mooi inititief opgestart in Oudehaske!!!

 

 

Bijgaande de digitale versie betreffende de jongstleden huis-aan-huis verspreidde flyer in oude- en Nijehaske.

Deze zal later wroden aangevuld met opmerkingen die dorpsgenoten hebben gedaan tijdens de huiskamergesprekken…

 

 

 
 
Het hekwerk van de Molen is vernieuwd en sluit aan bij het dierenparkje. Dezelfde kleur een hoogte waardoor het een nettere aanblik heeft. In de loop van dit jaar zal er een informatiebord bij komen te staan en zal de molen zelf worden opgeknapt en ook het groen regelmatiger worden onderhouden. Voelt er iemand wat voor om hiermee te helpen? We horen het graag!
 
 
 
 
Eindelijk, de afspraak was er. Het was even een uitdaging om de agenda’s te combineren, maar we zijn los! Woensdagavond 22 mei is de commissie die zich gaat buigen over de besteding van de cheque van €1.000,- voor het eerst samen geweest. De ideeën zijn geanalyseerd, voorkeuren zijn gedeeld en combinaties zijn gemaakt. We hebben bedacht dat het ontzettend leuk zou zijn om meerdere doelen te combineren. Welke dit zijn houden we nog even voor ons zelf, we gaan hard aan de slag deze uit te werken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en hopen snel meer met jullie te kunnen delen!
 
 
Dorpsgenoten
 
 
Bovenstaand boek is vanaf heden niet meer verkrijgbaar.
Maar: altijd al meer van de historie van ons Dorp willen weten en nog niet in het bezit van het mooie boek: Doe`t de baarch noch yn `e beam hong
misschien kunt u hem lenen van een goede buur!

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.