• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Dorpsbelang behartigt de belangen van de inwoners van Oude- en Nijehaske.

Dorpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met scholen en kerken.

Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp en gemeente, provincie, staatsbosbeheer, waterschap en vele andere organisaties.

Door veel van deze organisaties wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang kan hier kritisch naar kijken en met deze organisaties in gesprek gaan over het bijstellen van het voorgenomen beleid en aanbevelingen doen.

Voor deze inspanningen vraag Dorpsbelang bij haar leden een contributie van €7,50 per jaar waarvan ook lokale activiteiten worden georganiseerd en investeringen worden gedaan voor de leefbaarheid in de dorpen.

Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.


 

 
 
Komende week is het zover. Op 3 juli a.s. zal het hekwerk van de Molen wordt vernieuwd en zal dan aansluiting vinden bij het dierenparkje. Dezelfde kleur een hoogte waardoor het een nettere aanblik zal verkrijgen. In de loop van dit jaar zal er een informatiebord bij komen te staan en zal de molen zelf worden opgeknapt en ook het groen regelmatiger worden onderhouden. Voelt er iemand wat voor om hiermee te helpen? We horen het graag!
 
 
 
 
Eindelijk, de afspraak was er. Het was even een uitdaging om de agenda’s te combineren, maar we zijn los! Woensdagavond 22 mei is de commissie die zich gaat buigen over de besteding van de cheque van €1.000,- voor het eerst samen geweest. De ideeën zijn geanalyseerd, voorkeuren zijn gedeeld en combinaties zijn gemaakt. We hebben bedacht dat het ontzettend leuk zou zijn om meerdere doelen te combineren. Welke dit zijn houden we nog even voor ons zelf, we gaan hard aan de slag deze uit te werken. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en hopen snel meer met jullie te kunnen delen!
 
 
Dorpsgenoten
 
 
Altijd al meer van de historie van ons Dorp willen weten en nog niet in het bezit van het mooie boek: Doe`t de baarch noch yn `e beam hong
Dit is uw kans, maar let op: de voorraad is geslonken, er zijn er nog maar 2 te koop !!!!
U kunt nu nog het boek kopen, voor de prijs van €25,-
 
Belangstellenden kunnen mailen naar: dorpsbelang.oudehaske@hotmail.com
 
 

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.

 

 
 
Onlangs is nieuwe Abri in ons dorp opgeleverd door DFM.
De vorm is gelijk gebleven , maar de gebruikte materialen zijn duurzaam en onderhoudsarm.
Dorpsbelang is blij met de Abri, en de wijze waarop de DFM de vervanging heeft aangepakt.

Kabelnoord trekt zich terug uit De Fryske Marren en legt dus niet aan.
Maar De Fryske Mienskip scoort super in De Fryske Marren en die glasvezel komt er wel!!

Start glasvezelcampagne DFMopGlas en Glasvezel buitenaf in dorpskernen én buitengebied

U heeft vast al vernomen via media of andere berichtgeving dat Kabelnoord in De Fryske Marren geen glasvezel gaat aanleggen. Daarmee is de concurrentie om de witte aansluitingen van de baan. Het kon ook niet anders met ons percentage! Helemaal te danken aan jullie inzet, super gedaan! De burgers van De Fryske Marren hebben massaal gekozen voor glasvezel voor de hele mienskip, zowel voor buiten als binnen de bebouwde kom.