• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Dorpsbelang behartigt de belangen van de inwoners van Oude- en Nijehaske.

Dorpsbelang onderhoudt contacten met de dorpsbewoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met scholen en kerken.

Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen het dorp en gemeente, provincie, staatsbosbeheer, waterschap en vele andere organisaties.

Door veel van deze organisaties wordt het beleid bepaald. Dorpsbelang kan hier kritisch naar kijken en met deze organisaties in gesprek gaan over het bijstellen van het voorgenomen beleid en aanbevelingen doen.

Voor deze inspanningen vraag Dorpsbelang bij haar leden een contributie van €7,50 per jaar waarvan ook lokale activiteiten worden georganiseerd en investeringen worden gedaan voor de leefbaarheid in de dorpen.

Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.


 

 
De oude Abri is inmiddels gesloopt.
Na het opnieuw aanleggen van het grondwerk, bestrating en fundering zal de nieuwe Abri worden geplaatst.

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.

 

Dorpsgenoten
 
 
 
Altijd al meer van de historie van ons Dorp willen weten en nog niet in het bezit van het mooie boek: Doe`t de baarch noch yn `e beam hong
Dit is uw kans, maar let op: de voorraad is geslonken, er zijn er nog maar 5 te koop !!!!
U kunt nu nog het boek kopen, voor de prijs van €25,-
 
Belangstellenden kunnen mailen naar: dorpsbelang.oudehaske@hotmail.com