• OHaskeSlider-01.jpg
 • OHaskeSlider-05.jpg
 • OHaskeSlider-09.jpg
 • OHaskeSlider-10.jpg
 • OHaskeSlider-13.jpg
 • OHaskeSlider-15.jpg
 • OHaskeSlider-17.jpg
 • OHaskeSlider-19.jpg
 • OHaskeSlider-25.jpg
 • OHaskeSlider-28.jpg
 • OHaskeSlider-30.jpg
 • OHaskeSlider-32.jpg
 • OHaskeSlider-34.jpg

Alle sportverenigingen in Oudehaske!!

Op 21 mei jl. hoorden we over het bestaan van een fonds dat op initiatief van het CDA bij de Gemeente De Fryske Marren is gerealiseerd.
Wij als Dorpsbelang Oudehaske dachten dat dit interessant voor jullie kan zijn.
Daarom hieronder een link naar de site van De Fryske Marren waarbij een club of vereniging een aanvraag kan doen voor een financiële tegemoetkoming vanwegde Covid19 en de gevolgen over 2020.

Het is mogelijk tot 1-7-2021 een aanvraag in te dienen. Dit doe je door op onderstaande link te klikken:

https://www.defryskemarren.nl/form/aanvraagformulier-coronaregeling/eerste-stap-0-2-1

Succes en doe je voordeel ermee!

 

 

Een kleine stoet betrokkenen liep vanaf het Kulturhûs in storm en regen naar de begraafplaats in Oudehaske, onder begeleiding van tromgeroffel door Frank Dijkstra.

Bekijk hier de Dorpskrant De Baerch editie Juni 2021
Omdat de Dorpskrant, in verband met het virus, nog steeds niet huis-aan-huis werd verspreid, kunt u het hier voortaan ook digitaal bekijken of eventueel downloaden en printen om het rustig te lezen vanuit de luie stoel.
Het is echter de bedoeling om na de vakantie in September de dorpskrant ook weer huis-aan-huis te verspreiden!!

Klik op de onderstaande afbeelding en ga los…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie woningbouwplan Jousterweg 130, Oudehaske

Voor het perceel aan de Jousterweg 130 in Oudehaske (op de kruising met de Hasker Utgongen) is een initiatief ontstaan voor nieuwbouw van woningen. De ligging midden in het dorp, de vervallen staat van de bestaande bebouwing en de oppervlakte van het perceel maken dit – in combinatie met de grote vraag naar woningen in verhouding tot het beperkte aanbod – tot een ideale inbreidingslocatie voor woningbouw in Oudehaske. Eigenaar Bouwbedrijf U.Veenstra heeft hiervoor een eerste stedenbouwkundige schets opgesteld. Uit gesprekken met o.a. Dorpsbelang Oudehaske is gebleken dat er in het dorp behoefte is aan woningbouw voor senioren, doorstromers en starters. In de schets is daarom een gevarieerd aanbod van woningen opgenomen met een appartementengebouw voor senioren met 10 appartementen en daarnaast woningen voor diverse doelgroepen die naar wens levensloop bestendig uit te voeren zijn. Levensloopbestendig wil zeggen dat alle benodigde voorzieningen mogelijk zijn om bewoners erin te laten wonen als hun persoonlijk levensomstandigheden veranderen bijvoorbeeld door ouderdom. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is om vooral het groene karakter van het perceel te behouden en te versterken. De gemeente De Fryske Marren heeft in beginsel ingestemd met woningbouw op deze locatie. Over de stedenbouwkundige schets hebben zij nog geen standpunt ingenomen.
 
Op 6 juli 2020 is door Bouwbedrijf U.Veenstra in samenwerking met Dorpsbelang Oudehaske een informatieavond gehouden voor de direct omwonenden van het perceel. In de bijlage treffen jullie de presentatie, inclusief de stedenbouwkundige schets die op deze avond is laten zien. De komende maanden zullen de mogelijkheden van de ontwikkeling verder worden verkend/onderzocht.

Klik op de onderstaande afbeelding voor meer informatie…

 

 

Bijgaande de digitale versie betreffende de jongstleden huis-aan-huis verspreidde flyer in oude- en Nijehaske.

Deze zal later worden aangevuld met opmerkingen die dorpsgenoten hebben gedaan tijdens de huiskamergesprekken…

 

 

 
 
Het hekwerk van de Molen is vernieuwd en sluit aan bij het dierenparkje. Dezelfde kleur een hoogte waardoor het een nettere aanblik heeft. In de loop van dit jaar zal er een informatiebord bij komen te staan en zal de molen zelf worden opgeknapt en ook het groen regelmatiger worden onderhouden. Voelt er iemand wat voor om hiermee te helpen? We horen het graag!
 
 

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.