• OHaskeSlider-01.jpg
 • OHaskeSlider-05.jpg
 • OHaskeSlider-09.jpg
 • OHaskeSlider-10.jpg
 • OHaskeSlider-13.jpg
 • OHaskeSlider-15.jpg
 • OHaskeSlider-17.jpg
 • OHaskeSlider-19.jpg
 • OHaskeSlider-25.jpg
 • OHaskeSlider-28.jpg
 • OHaskeSlider-30.jpg
 • OHaskeSlider-32.jpg
 • OHaskeSlider-34.jpg

 

Ook dit jaar wordt de 4 mei herdenking in Oudehaske georganiseerd door basisscholen It Haskerplak en De Tarissing, Dorpsbelang Oudehaske en de Protestantse Gemeente Haskeroord. Helaas zal de herdenking ook nu weer in kleine vorm worden gehouden.

 

Wat herdenken we?
We staan die avond stil bij de gebeurtenissen van 17 maart 1945. Op die dag werden op het erf van een boerderij in Doniaga 10 burgers geëxecuteerd als wraak voor de dood van twee leden van de Wasserschutzpolizei uit Lemmer.
Onder de slachtoffers waren Siebe de Ruiter en zijn zoon Durk uit Oudehaske en Hotze Brouwer uit Haskerhorne. Daarom leggen we bloemen bij hun graven in Oudehaske en Haskerhorne. In Haskerhorne worden ook bloemen gelegd bij het monument voor Gaele Visser, geboren in Haskerhorne, maar al op jeugdige leeftijd met zijn ouders naar Canada gëemigreerd. Hij meldde zich vrijwillig voor dienst in het Canadese leger en sneuvelde op 23 april in Noord-Duitsland.

 


Hoe ziet de herdenking eruit?
Om 19.30 verzamelen zes kinderen van de basisscholen zich bij het Kulturhûs. Voorafgegaan door een trommelaar lopen ze over De Vervening en De Hoge Bouwen naar de begraafplaats. Daar zullen leerlingen een gedicht lezen en een lied zingen. Na het taptoe-signaal zijn we twee minuten stil, waarna het Wilhelmus zal klinken.
De kinderen leggen een krans bij de graven van Siebe en Durk de Ruiter. Ook De Protestantse Gemeente Haskeroord en Dorpsbelang Oudehaske zullen een krans leggen. Na de kranslegging worden enkele duiven losgelaten.
Ook in Haskerhorne worden door Dorpsbelang Haskerhorne en de Protestantse Gemeente Haskeroord bloemen gelegd bij het graf van Hotze Brouwer en het monument voor Gaele Visser.


Hoe kunnen we u als dorpsgenoten hierbij betrekken?
Het antwoord op deze vraag kwam uit het Australische Broome. In Australië en Nieuw Zeeland kent men ‘ANZAC Day’, de nationale herdenking waarbij stilgestaan wordt bij allen ‘die dienden en stierven in alle oorlogen, conflicten en vredesoperaties’ (vergelijkbaar met onze 4 mei herdenking).
In heel Australië gaan de inwoners op een vast tijdstip voor hun huis staan, om zo hun respect te tonen voor alle slachtoffers. Het zou mooi zijn om dit op 4 mei ook in Oudehaske te doen.


Daarom deze oproep aan u, aan jullie allen:
Als we zorgen dat we 4 mei om 19:55 uur
voor ons huis staan,

kunnen we de twee minuten stilte
daar in acht nemen.


Het staat een ieder natuurlijk vrij om op een ander moment (!) individueel bloemen bij de graven te leggen.

 

Bekijk hier de Dorpskrant De Baerch editie April 2021
Omdat de Dorpskrant, in verband met het virus, nog steeds niet huis-aan-huis wordt verspreid, kunt u het hier voortaan ook digitaal bekijken of eventueel downloaden en printen om het rustig te lezen vanuit de luie stoel.

Klik op de onderstaande afbeelding en ga los…

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie woningbouwplan Jousterweg 130, Oudehaske

Voor het perceel aan de Jousterweg 130 in Oudehaske (op de kruising met de Hasker Utgongen) is een initiatief ontstaan voor nieuwbouw van woningen. De ligging midden in het dorp, de vervallen staat van de bestaande bebouwing en de oppervlakte van het perceel maken dit – in combinatie met de grote vraag naar woningen in verhouding tot het beperkte aanbod – tot een ideale inbreidingslocatie voor woningbouw in Oudehaske. Eigenaar Bouwbedrijf U.Veenstra heeft hiervoor een eerste stedenbouwkundige schets opgesteld. Uit gesprekken met o.a. Dorpsbelang Oudehaske is gebleken dat er in het dorp behoefte is aan woningbouw voor senioren, doorstromers en starters. In de schets is daarom een gevarieerd aanbod van woningen opgenomen met een appartementengebouw voor senioren met 10 appartementen en daarnaast woningen voor diverse doelgroepen die naar wens levensloop bestendig uit te voeren zijn. Levensloopbestendig wil zeggen dat alle benodigde voorzieningen mogelijk zijn om bewoners erin te laten wonen als hun persoonlijk levensomstandigheden veranderen bijvoorbeeld door ouderdom. Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp is om vooral het groene karakter van het perceel te behouden en te versterken. De gemeente De Fryske Marren heeft in beginsel ingestemd met woningbouw op deze locatie. Over de stedenbouwkundige schets hebben zij nog geen standpunt ingenomen.
 
Op 6 juli 2020 is door Bouwbedrijf U.Veenstra in samenwerking met Dorpsbelang Oudehaske een informatieavond gehouden voor de direct omwonenden van het perceel. In de bijlage treffen jullie de presentatie, inclusief de stedenbouwkundige schets die op deze avond is laten zien. De komende maanden zullen de mogelijkheden van de ontwikkeling verder worden verkend/onderzocht.

Klik op de onderstaande afbeelding voor meer informatie…

 

 

Bijgaande de digitale versie betreffende de jongstleden huis-aan-huis verspreidde flyer in oude- en Nijehaske.

Deze zal later worden aangevuld met opmerkingen die dorpsgenoten hebben gedaan tijdens de huiskamergesprekken…

 

 

 
 
Het hekwerk van de Molen is vernieuwd en sluit aan bij het dierenparkje. Dezelfde kleur een hoogte waardoor het een nettere aanblik heeft. In de loop van dit jaar zal er een informatiebord bij komen te staan en zal de molen zelf worden opgeknapt en ook het groen regelmatiger worden onderhouden. Voelt er iemand wat voor om hiermee te helpen? We horen het graag!
 
 

Klik op onderstaande foto en bekijk en krijg een indruk van de volkstuinen te Oudehaske.