OHaskeSlider-01.jpg
BESTUURSVERGADERING

op 12 maart 2024

het bestuur vergadert iedere 2e dinsdag van de maand
in het Kulturhus van 19.30 tot 21.30uur

het staat een ieder vrij om langs te komen maar ook kunt u uw vergaderpunt mailen

Slide
Inloopbijeenkomst 'Waterrijk Oudehaske'

Wees welkom op 7 maart 2024
van 19.00-20.00 in het Kulturhus te Oudehaske

Bent u benieuwd hoe het vakantiepark aan de Badweg (de huidige camping) er uit gaat zien en wilt u weten wat er gaat gebeuren met het strandje?

Slide
DE BAERCH

De Baerch editie 1-2024 verschijnt binnenkort weer en ligt begin maart weer in uw brievenbus!

Heeft u verhalen, nieuwtjes of andere onderwerpen die u nog eens wilt bespreken in het dorpsblad??
Schroom dan niet om contact op te nemen of een geschreven artikel in te sturen.
We zien en horen het graag!!

previous arrow
next arrow
Shadow

een stukje geschiedenis…

DBOHlogo2020Oudehaske (Fries: Aldehaske) is een dorp dat rond de kruising Jousterweg - Badweg ligt, in de gemeente De Friese Meren in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 1 januari 2014 behoorde Oudehaske tot de gemeente Skarsterlân. Oudehaske telt rond 2000 inwoners, en was destijds qua grootte het derde dorp van de oude gemeente Skarsterlân.

Het dorp, dat tot het ontstaan van Nijehaske gewoon Haske heette, is het oudste van de voormalige grietenij en gemeente Haskerland. Het moet al in de 13e eeuw hebben bestaan en kreeg rond 1300 een eigen kapel. Door de veenafgraving in het gebied, die al in de 16e eeuw gaande was, kon het dorp zich ontwikkelen. In de tweede helft van de 18e eeuw kwamen zogenaamde Gietersen naar het gebied en nam het aantal inwoners toe. Deze groep mensen uit de Kop van Overijssel bracht een nieuwe verveningsmethode naar Friesland, die grote waterplassen tot gevolg had. Het natuurgebied Nannewijd (Fries: Nannewiid), dat ten zuidwesten van Oudehaske ligt, is hierdoor ontstaan.

Groot succes voor Nannewiid en de wijde omgeving

Na zeven jaar strijden voor het baggeren van het Nannewiid is er een groot succes behaald. Dit jaar nog gaat er gebaggerd worden in het  Nannewiid. Mede dankzij de inspanningen van it Wetterskip is de Europese subsidie toegekend voor baggeren ter verbetering van de water kwaliteit. De rijk aanwezige nutriënten in de baggerlaag vormen een potentiële bedreiging voor de huidige goede waterkwaliteit.

Sinds 2016 zijn lokale en overheidspartijen actief om de paradox van het Nannewiid op te lossen. Het gebied heeft unieke natuurkwaliteiten die zich uitstekend ontwikkelen. Echter door slib en waterplanten is het meer niet meer toegankelijk voor recreatieve activiteiten zoals zwemmen en zeilen. Op sommige plaatsen staat nog maar 10 cm water.

De Stichting Nannewiid e.o. zet zich  al jaren in om de balans weer te herstellen en zowel de natuur- als de recreatiewaarden te verbeteren. Immers niets doen  was geen optie!  De Stichting  heeft in brede samenwerking met stakeholders, omwonenden en belanghebbenden in 2021 het integraal gebiedsplan Nannewiid ontwikkeld. De Mienskip is hier steeds de motor achter het plan en de inhoud geweest. Eén belangrijk onderdeel dit plan is het baggeren van de plas zodat kleine waterrecreatie weer beter mogelijk wordt.

Jan Ykema voorzitter van de Stichting Nannewiid: “We zijn zeer verheugd met het baggeren en zien dit als een goede eerste stap. Nu is het zaak om een solide beheerplan en aanvullende versterkende maatregelen voor natuur en recreatie te realiseren. De problematiek van waterplanten blijft op sommige plaatsen groot. Daarnaast zetten wij als stichting in op het realiseren van de andere doelstellingen uit het gebiedsplan. Samenwerking, betrokkenheid en vooral inzet van de gemeente de Fryske Marren , provincie Fryslan, It Wetterskip en Staatsbosbeheer is hierbij essentieel. Dit vraagt coördinatie  door een gebiedsregisseur.

Voor de gebiedsregisseur is een financiële bijdrage gevraagd aan de provincie en gemeente. Het initiatief van een gebiedsproces past bij uitstek binnen de manier waarop provincie en gemeente de Mienskip willen helpen dit soort initiatieven te realiseren.  Doelstelling is en blijft om de natuur en recreatiewaarden op te waarderen zodat de huidige maar ook toekomstige generatie kan genieten van dit “bjusterbaarlijk plakje.”

De verwachting is dat de werkzaamheden voor het baggeren in de tweede helft van dit jaar zullen aanvangen.

Stichting Nannewiid e.o.
Roel van den Beuken: 06 55837299, Jan Ykema: 06-22474621

Het Nannewiid: een “bjusterbaarlik plakje “ voor natuur en mens. Willen we niet over tien jaar met droge voeten naar de overkant lopen is actie nodig. Daarom is het integraal gebiedsplan Nannewiid opgesteld. Het plan gericht op ontwikkeling van zowel natuur en recreatie is ontstaan op initiatief van de Stichting Nannewiid e.o. en tot stand gekomen in een intensief participatie traject met de Mienskip, Staatsbosbeheer, het Wetterskip, gemeente de Fryske Marren en de provincie Fryslân. Witteveen & Bos heeft het proces begeleid en het plan opgesteld.