OHaskeSlider-01.jpg
BESTUURSVERGADERING

op 12 maart 2024

het bestuur vergadert iedere 2e dinsdag van de maand
in het Kulturhus van 19.30 tot 21.30uur

het staat een ieder vrij om langs te komen maar ook kunt u uw vergaderpunt mailen

Slide
Inloopbijeenkomst 'Waterrijk Oudehaske'

Wees welkom op 7 maart 2024
van 19.00-20.00 in het Kulturhus te Oudehaske

Bent u benieuwd hoe het vakantiepark aan de Badweg (de huidige camping) er uit gaat zien en wilt u weten wat er gaat gebeuren met het strandje?

Slide
DE BAERCH

De Baerch editie 1-2024 verschijnt binnenkort weer en ligt begin maart weer in uw brievenbus!

Heeft u verhalen, nieuwtjes of andere onderwerpen die u nog eens wilt bespreken in het dorpsblad??
Schroom dan niet om contact op te nemen of een geschreven artikel in te sturen.
We zien en horen het graag!!

previous arrow
next arrow
Shadow

Notulen 10 Mei 2022 Dorpsbijeenkomst 

19.30uur: formele vergadering Dorpsbelang Leden

- welkom

Gerda verwelkomt de 17 personen voor formele deel vergadering om 19.30uur sharp. 
Gerda stelt zich voor, op voorstel van Ger, en vertelt dat dit haar eerste keer is fysiek is, na 2 jaar Covid en teams-vergaderingen en dat het eindelijk nu weer eens face-too-face kan.

Er wordt gevraagd hoeveel leden er zijn en het zijn er ongeveer 300 huishoudens lid van de ongeveer 800 huishoudens die er zijn. 
We hebben een introductietas gemaakt voor nieuwe bewoners. Dit opgezet om nieuwe inwoners te vragen lid te worden van de vermelde verenigingen en natuurlijk van Dorpsbelang. Het is een gezamenlijk initiatief met de kerk en we proberen zoveel mogelijk met terugwerkende kracht bewoners van een tas te voorzien. Vraag aan eenieder om te melden als er nieuwe inwoners zijn gekomen. 

Zijn jullie nog meer met zijn 3en? Helaas wel ja omdat Alian het bestuurswerk niet meer kan combineren. Dus vragen wij altijd om vrijwilligers voor ons bestuur of eventueel gelieerd aan een project voor een periode.

 
- vaststellen jaarverslag en financiële cijfers

Jaarverslag wordt vermeld op de website en is daardoor te lezen dit doen we nu niet omdat het dan wat langdradige avond gaat worden.  
Ger vertelt over kernenbudget van de gemeente. Dus bijvoorbeeld aanleg voor een bloemenzadentuin of een buitenplaats voorzien van fitnesstoestellen. Als het projectplan er degelijk uit ziet kan er een budget gevraagd worden welke meestal wordt ingewilligd. Het blijkt echter ook dat er geld op de plank blijft liggen helaas....

Ger gaat over tot het financiële jaarverslag... en geeft via de beamer enige toelichting hierover.

Verzoek om nieuw kaskommissielid voor volgend jaar 2022. Jan Walrecht biedt zich bij deze aan.

De deuren van het KChus komen binnenkort merkt R. van de Beuken op toen dit ter sprake kwam als reserve in het financieel verslag. Geen verdere vragen van aanwezigen.

 
- meer contact met initiatiefnemers dorp

Gerda vertelt dat de insteek is meer contact te willen leggen met initiatiefnemers.

 
- ondersteuning met eventueel reservers en subsidies

Er zijn best veel reserveringen en willen daarnaast deze wat vaker gaan aanspreken omdat er nu ook meer tijd is voor initiatiefnemers. Betere voorlichting subsidies bijvoorbeeld het Kernenbudget.

PAUZE 20.45 tot 21.00uur

20.21uur: Voor alle inwoners en belangstellenden

- Welkom

Wat verlaat omdat er een groot aantal mensen kwamen opdagen na het officiële gedeelte voor de infomarkt.

 
- Toelichting voorzitter Gerda van Eck

Gerda stelt zichzelf kort voor als nieuwe voorzitter. Ze heet wethouder Jos Boerland welkom.

Ondanks Covid zijn er toch nog veel initiatieven ontstaan zoals, de Tuinkeamer, Nannewiid plannen, Energiecooperatie.

Ingelast kort verhaal van omringende bewoners Jousterweg 130: 
Het woord is aan Kitty Hagen met twee medebewoners welke eea kwijt willen aan over de gang van zaken over de Jousterweg 130. Hun hebben enige bezwaren en vraagtekens. Ze vinden het plan te overvol. De functie van groenstrook lijkt hierdoor te verdwijnen. Men is niet tegen maar het gaat om de uitvoering hiervan. Zijn deze plannen wel bedoeld voor inwoners gezien de plannen en huizen is het voor de vrije sector. Er is een tegenvoorstel gemaakt door hun en wordt dit eventueel ook tzt meegenomen door projectontwikkelaar??

Gerda beëindigd gesprek en heeft voorgesprek met hen gehad en DBOH kan hier geen standpunt innemen maar we zijn wel blij met hun meedenken. De meningen zijn hierover verdeeld gezien sommige mensen in de zaal... DBOH heeft al eerder de projectleider/aannemer geattendeerd op seniorenwoningen en de projectontwikkelaar heeft hierop een aangepast plan gerealiseerd.

 
- Wethouder interactief gesprek

Jos Boerland steekt in op voorgaande bouw aan de Jousterweg 130 en vertelt dat het geen bouwplannen zijn van de gemeente maar een particulier initiatief. Binnenkort komt er inzage en kan men bezwaren indienen volgens de normale gebruikelijke procedures.

Er is een woonvisie in 2018 (moet herzien worden) gemaakt met de drie grote kernen maar ook daarbuiten ruimte voor bouwen in de rondom gelegen dorpen. BuildToOrder gaat via DBOH daar kunnen belangstellenden vragen om bouwruimte e.d. en die dragen dat dan over aan de gemeente voor verdere afhandeling. Als er concrete kopers komen dan pas gaat de gemeente ermee in gesprek. 

Hoe gaan we het met huur panden doen? Er zijn gesprekken met de coöperaties, jaarlijks over wat gaan we doen. Nu pas zijn deze coöperaties in beweging te krijgen.

Jos vertelt dat hij gaat stoppen en bedankt voor de fijne samenwerking. 

Opmerking van club Nannewiid: Wetterskip doet metingen als eerste stap die gezet is. Het is wachten op een agenda van de gemeente welke maar traag gaat, gaarne overdragen aan nieuwe wethouder en wat tempo erin graag...

 
- Jousterweg bouwplannen

Zie bovenstaande.

 
- Infomarkt

Gerda vertelt over de deelnemers van de infomarkt.  
Er liggen kaarten met ideeën voor het plaatsen van bankjes e.d. op aanvraag van inwoners. Waar kunnen die eventueel geplaatst worden? 
Er worden wat resultaten genoemd van de Matrixbord met zeer verrassende resultaten. Zeker even langsgaan.

Ook andere ideeën zijn welkom en geeft dat dan aan op de kaarten met sticky-notes, alles is welkom.  
Vrijwilligers vragen wij altijd dus ben je geinteresseerd meld je dan aan...

Mocht je lid worden kan dat nu meteen vanavond via een formulier...

Bedankt voor de aanwezigheid en veel plezier vanavond op de markt.

21.00uur start Markt van verenigingen en werkgroepen