OHaskeSlider-01.jpg
BESTUURSVERGADERING

op 12 maart 2024

het bestuur vergadert iedere 2e dinsdag van de maand
in het Kulturhus van 19.30 tot 21.30uur

het staat een ieder vrij om langs te komen maar ook kunt u uw vergaderpunt mailen

Slide
Inloopbijeenkomst 'Waterrijk Oudehaske'

Wees welkom op 7 maart 2024
van 19.00-20.00 in het Kulturhus te Oudehaske

Bent u benieuwd hoe het vakantiepark aan de Badweg (de huidige camping) er uit gaat zien en wilt u weten wat er gaat gebeuren met het strandje?

Slide
DE BAERCH

De Baerch editie 1-2024 verschijnt binnenkort weer en ligt begin maart weer in uw brievenbus!

Heeft u verhalen, nieuwtjes of andere onderwerpen die u nog eens wilt bespreken in het dorpsblad??
Schroom dan niet om contact op te nemen of een geschreven artikel in te sturen.
We zien en horen het graag!!

previous arrow
next arrow
Shadow

een stukje geschiedenis…

DBOHlogo2020Oudehaske (Fries: Aldehaske) is een dorp dat rond de kruising Jousterweg - Badweg ligt, in de gemeente De Friese Meren in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 1 januari 2014 behoorde Oudehaske tot de gemeente Skarsterlân. Oudehaske telt rond 2000 inwoners, en was destijds qua grootte het derde dorp van de oude gemeente Skarsterlân.

Het dorp, dat tot het ontstaan van Nijehaske gewoon Haske heette, is het oudste van de voormalige grietenij en gemeente Haskerland. Het moet al in de 13e eeuw hebben bestaan en kreeg rond 1300 een eigen kapel. Door de veenafgraving in het gebied, die al in de 16e eeuw gaande was, kon het dorp zich ontwikkelen. In de tweede helft van de 18e eeuw kwamen zogenaamde Gietersen naar het gebied en nam het aantal inwoners toe. Deze groep mensen uit de Kop van Overijssel bracht een nieuwe verveningsmethode naar Friesland, die grote waterplassen tot gevolg had. Het natuurgebied Nannewijd (Fries: Nannewiid), dat ten zuidwesten van Oudehaske ligt, is hierdoor ontstaan.

baggerdepots
Wetterskip Fryslan start vanaf volgende week met de aanleg van weilanddepots voor de tijdelijke opslag van bagger uit een gedeelte van het Nannewiid en de opvaarten bij Oudehaske.

Het uitbaggeren start naar verwachting eind oktober 2023. Hiermee wordt de kwaliteit van het water van het Nannewiid verbeterd.

Op de kaart zie je de twee locaties van de weilanddepots. Eer komt een depot van ongeveer 13 hectare ten zuiden van Oudehaske en een van de circa 5 hectare ten westen van het Nannewiid. Het waterschap kan enige hinder door de werkzaamheden niet voorkomen. Voor de veiligheid wordt het deppot ten zuiden van Oudehaske met hekken afgesloten voor publiek.

Heb je vragen over het project?
Aannemer J.P. Schilder plaatst deze maand een bouwkeet op het parkeerterrein van de gemeente vlakbij het zandstrandje van het Nannewiid.
Hier kun je terecht met je vragen.

Of neem contact op met projectleider Erwin Bos van Wetterskip Fryslan via:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.