OHaskeSlider-01.jpg
BESTUURSVERGADERING

op 11 Juni 2024

het bestuur vergadert iedere 2e dinsdag van de maand (o.v.b.)
in het Kulturhus van 19.30 tot 21.30uur

het staat een ieder vrij om langs te komen maar ook kunt u uw vergaderpunt mailen

ondernemersbijeenkomst
ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Oudehaske
vindt dit jaar plaats op:

28 MEI 2024

in het Kulturhus te Oudehaske vanaf 20.00uur

Slide
DE BAERCH

De Baerch editie 3-2024 verschijnt binnenkort weer en het ligt eind Juni weer in uw brievenbus!

Heeft u verhalen, nieuwtjes of andere onderwerpen die u nog eens wilt bespreken in het dorpsblad??
Schroom dan niet om contact op te nemen of een geschreven artikel in te sturen.
We zien en horen het graag!!

previous arrow
next arrow
Shadow

een stukje geschiedenis…

DBOHlogo2020Oudehaske (Fries: Aldehaske) is een dorp dat rond de kruising Jousterweg - Badweg ligt, in de gemeente De Friese Meren in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 1 januari 2014 behoorde Oudehaske tot de gemeente Skarsterlân. Oudehaske telt rond 2000 inwoners, en was destijds qua grootte het derde dorp van de oude gemeente Skarsterlân.

Het dorp, dat tot het ontstaan van Nijehaske gewoon Haske heette, is het oudste van de voormalige grietenij en gemeente Haskerland. Het moet al in de 13e eeuw hebben bestaan en kreeg rond 1300 een eigen kapel. Door de veenafgraving in het gebied, die al in de 16e eeuw gaande was, kon het dorp zich ontwikkelen. In de tweede helft van de 18e eeuw kwamen zogenaamde Gietersen naar het gebied en nam het aantal inwoners toe. Deze groep mensen uit de Kop van Overijssel bracht een nieuwe verveningsmethode naar Friesland, die grote waterplassen tot gevolg had. Het natuurgebied Nannewijd (Fries: Nannewiid), dat ten zuidwesten van Oudehaske ligt, is hierdoor ontstaan.

Een paar jaar geleden is een werkgroep van inwoners begonnen die zich bezig houdt met verkeer in ons dorp. Zij hebben een verkeersanalyse gemaakt van de wegen en woonstraten en de belangrijkste problemen in beeld gebracht. Wat ontbrak waren metingen van bijvoorbeeld het aantal auto’s dat hier op verschillende tijden rijdt. Ook is niet helder hoe snel er wordt gereden, vergeleken met de toegestane 30 km/u. De gemeente is niet van plan om zelf metingen te doen. Daarom heeft Dorpsbelang een jaar geleden zelf een matrixbord gekocht. Het matrixbord laat zien hoe hard je rijdt maar slaat de gegevens ook op. Het bord hing op verschillende plekken afgelopen winter en voorjaar in het dorp. De werkgroep maakte een analyse van de metingen en heeft deze ook met de gemeente besproken.

Hieronder zijn een aantal belangrijke conclusies:

1. De metingen bevestigen dat er te hard wordt gereden langs de Jousterweg als de Badweg In Oudehaske. Aan de Jousterweg, aan de oost- als en de westkant van het dorp, rijden de meeste auto’s in de orde van 50 km/u. Aan de Badweg vlakbij de camping rijdt het meeste verkeer richting de bebouwde kom van het dorp meer dan 60 km/u: ver boven de grens van 30 km/u dus.

2. De maximumsnelheden die zijn gereden in het dorp zijn ronduit zorgwekkend. Er zijn verschillende metingen van ruim boven de 100 km/u met de hoogste meting van 129 km/u. Er kan alleen worden geconcludeerd dat de veiligheid van de dorpsbewoners eist dat maatregelen worden getroffen die dit soort erg gevaarlijke snelheden helpen te voorkomen.

In gesprek gaan met de gemeente heeft tot nu toe weinig opgeleverd. De gemeente wacht bijvoorbeeld op een studie van de fietsroute tussen Heerenveen en Joure die ze hoopt volgend jaar te kunnen uitvoeren. En een onderzoek naar problemen in de hele gemeente waar het samenkomen van fietsers en auto’s tot gevaarlijke situaties lijdt.

We hopen dat er andere manieren zijn om meer aandacht te krijgen voor dit onderwerp. En hopen dat er meer dorpsbewoners zijn die willen mee denken over de vraag hoe we meer aandacht kunnen krijgen voor de verkeersveiligheid in Oudehaske.

Mocht je meer informatie willen of willen meedenken neem dan contact op met het bestuur van Dorpsbelang of met de leden van de werkgroep Verkeer: Ferdinand Nauta, Clara van de Wal en Simon Waley.