• OHaskeSlider-01.jpg
  • OHaskeSlider-05.jpg
  • OHaskeSlider-09.jpg
  • OHaskeSlider-10.jpg
  • OHaskeSlider-13.jpg
  • OHaskeSlider-15.jpg
  • OHaskeSlider-17.jpg
  • OHaskeSlider-19.jpg
  • OHaskeSlider-25.jpg
  • OHaskeSlider-28.jpg

Chaffeurs gezocht voor Vrijwillige Vervoersdienst Skarsterlân

Vrijwillige Vervoersdienst Skarsterlân zet zich in voor het vervoer van ouderen en personen met een lichte beperking (niet rolstoelgebonden), die geen gebruik kunnen maken van openbaar vervoer, en geen vervoersmogelijkheden hebben in de eigen omgeving (buren, familie etc), en in principe niet verder wille reizen dan 25 km vanaf woonadres.

Ze zijn op zoek naar vrijwillig chauffeurs met een eigen auto.

De gemeente wil de dorpen ook de mogelijkheid bieden om groenstations in te richten. Een groenstation is een plek waar de inwoners hun groenafval (gras, blad en takken) kwijt kunnen. In de gemeente willen ze ca 10 groenstations. De groenstations zouden onder beheer van Plaatselijk belang vallen, de uitvoering zou door vrijwilligers worden gedaan, die toezicht houden tijdens de openingstijden.

Het voordeel is mogelijk dat de compost voor de inwoners beschikbaar is, maar er is wel veel vrijwilligerswerk voor nodig. Dorpsbelang is terughoudend hierin. Op de jaarvergadering van 11 april 2017 komt dit aan de orde.

Groen, plantsoen
De gemeente heeft dorpsbelang geïnformeerd dat het groen na twee controles niet voldoende is uitgevoerd. Binnenkort zal de gemeente het groen omvormen naar gras. Dit besluit is na overleg met dorpsbelang genomen. Uitzondering is de Baalder welke wel voldoende was onderhouden.

Uitbreiding Wenau.
Op 11 juli is de gemeente Heerenveen akkoord gegaan met wijziging van het bestemmingsplan i.v.m. de bouw door Wenau van een tanken park voor brandstof- en oliehoudend afval.

Aanliggende dorpen zijn door Wenau geïnformeerd.