OHaskeSlider-01.jpg
BESTUURSVERGADERING

op 11 Juni 2024

het bestuur vergadert iedere 2e dinsdag van de maand (o.v.b.)
in het Kulturhus van 19.30 tot 21.30uur

het staat een ieder vrij om langs te komen maar ook kunt u uw vergaderpunt mailen

ondernemersbijeenkomst
ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Oudehaske
vindt dit jaar plaats op:

28 MEI 2024

in het Kulturhus te Oudehaske vanaf 20.00uur

Slide
DE BAERCH

De Baerch editie 3-2024 verschijnt binnenkort weer en het ligt eind Juni weer in uw brievenbus!

Heeft u verhalen, nieuwtjes of andere onderwerpen die u nog eens wilt bespreken in het dorpsblad??
Schroom dan niet om contact op te nemen of een geschreven artikel in te sturen.
We zien en horen het graag!!

previous arrow
next arrow
Shadow

een stukje geschiedenis…

DBOHlogo2020Oudehaske (Fries: Aldehaske) is een dorp dat rond de kruising Jousterweg - Badweg ligt, in de gemeente De Friese Meren in de Nederlandse provincie Friesland. Tot 1 januari 2014 behoorde Oudehaske tot de gemeente Skarsterlân. Oudehaske telt rond 2000 inwoners, en was destijds qua grootte het derde dorp van de oude gemeente Skarsterlân.

Het dorp, dat tot het ontstaan van Nijehaske gewoon Haske heette, is het oudste van de voormalige grietenij en gemeente Haskerland. Het moet al in de 13e eeuw hebben bestaan en kreeg rond 1300 een eigen kapel. Door de veenafgraving in het gebied, die al in de 16e eeuw gaande was, kon het dorp zich ontwikkelen. In de tweede helft van de 18e eeuw kwamen zogenaamde Gietersen naar het gebied en nam het aantal inwoners toe. Deze groep mensen uit de Kop van Overijssel bracht een nieuwe verveningsmethode naar Friesland, die grote waterplassen tot gevolg had. Het natuurgebied Nannewijd (Fries: Nannewiid), dat ten zuidwesten van Oudehaske ligt, is hierdoor ontstaan.

In totaal zijn er negen kabeltracés welke in meer of mindere mate raakvlak hebben met omliggende dorpen. Op onderstaande afbeelding is de ligging van de kabeltracés ten opzichte van de omgeving weergegeven, te beginnen met de eerste twee tracés. Vanaf vandaag (maandag 27 juni 2022) wordt er met het eerste tracé gestart aan De Werf op bedrijventerrein Kanaal (rode lijn). De bedrijven en overige stakeholders welke direct te maken hebben met de werkzaamheden die hieruit voortkomen, zijn al ingelicht en op de hoogte van de werkzaamheden en maatregelen. Het tweede tracé (groene lijn) gaat medio juli van start.

Belangrijk om te weten, is dat er ten alle tijden stroomtoevoer zal zijn en bedrijven of particulieren woningen op geen enkel moment (tijdelijk) worden afgesloten van het stroom.
Graag willen wij extra benadrukken dat indien er werkzaamheden plaatsvinden waarbij direct hinder wordt verwacht voor één of meerdere omliggende bedrijven/woningen (beperkte parkeergelegenheid in de buurt, verkeersmaatregelen e.d.), onze omgevingsmanager rechtstreek in contact zal treden met dit bedrijf/de bewoners en deze hier tijdig bij betrekken.

Mocht u vragen hebben kunt u contact opnemen met: Jip Frank, projectingenieur energie 06-25255545